Betingelser


Betingelser for medlemskab iRgF Fitness

 

 1. Medlemskabet: Et medlemskab i RgF Fitness er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug inddrages kortet og de implicerede bortvises. Ændringer i persondata, f.eks. navn, adresse,telefon, bank kontonr. Mv. skal øjeblikkeligt meddeles RgF Fitness.
 2. Medlemskort: Et medlem skal indlæse sit medlemskort i kundecomputeren før træning. Mister eller beskadiger et medlem sit kort, skal dette straks meddeles til RgF Fitness, som udfærdiger et nyt kort mod betaling kr. 50,-
 3. Varighed: PBS-medlemskaberer løbende medlemskaber der fortsætter indtil de opsiges i henhold til pkt. 7.Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode der er betalt for. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte kontante medlemskaber. Klippekort udløber efter 2 år.
 4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode.Ved oprettelse af et PBS medlemskab tilmeldes aftalen PBS og der betales kontant for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefterbliver den månedlig ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned.
 5. Prisændringer:Ifølge RgF’s vedtægter fastsættes kontingentpriserne en gang årligt typisk vedsæson start, august eller ved den bundne periodes udløb.
 6. Beroperioder:Ved sygdom eller ferie kan medlemskabet gratis sættes i bero, dog minimum en måned og maksimum 4 måneder pr. kalenderår.
 7. Opsigelse af PBS-medlemskaber: PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med skriftlig varsel. Bliver medlemskabet opsagt indenden 15. i måneden, stopper det til månedens udgang. Opsigelsen er løbende måned+ 1. månedes opsigelse.
 8. Bortvisning: Disrespektfuld opførsel overfor personale og/eller medlemmer resulterer i advarsel og /eller bortvisning uden refundering af medlemskab.
 9. Holdbooking: Du kan tilmelde dig de forskellige hold 3 uger frem. Til- og framelding kan skevia vores touchskærm ved indgangen eller på vores hjemmeside. Din pinkode tilbooking er din fødselsdato (4 cifre). Framelding af bookede hold skal skesenest 2 timer før holdet starter. Det er dit eget ansvar at framelde dig hold RgF kan ikke kontaktes til dette. Glemmer man at framelde sig holdene bliverder tilskrevet en bøde på kr. 30,- eller frataget et klip på klippekortet.
 10. Holdtræning: Sko med rene såler påkræves. Der tages forbehold for instruktørgruppenssammensætning og ret til ændringer af holdtimerne.
 11. Åbningstider: Der tages forbehold for ændringer i de nu angivne åbningstider.
 12. Alder: Man skal mindst være 15 år for at blive medlem af motionscentret, dog kan dergives dispensation til specielle hold. Tilladelse/underskrift fra forældre påkræves ved alle under 18 år.
 13. Helbredstilstand og personskade: Al træning foregår på eget ansvar. RgF Fitness kan ikke drages til ansvar for tyveri eller eventuelle personskader ieller uden for træningslokalet.
 14. Det påhviler brugeren: At anvende træningstøj og indendørssko,at holde ro og orden, at lægge redskaber, lodder og vægte på plads efter egetbrug, at tørre maskiner af for sved efter brug. Misbrug af inventar og træningsudstyr giver RgF ret til ophævelse af medlemskabet uden refusion af kontingent.
 15. Anabolskesteroider: RgF er medlem af DiF og DGI og hørerdermed ind under de internationale dopingregler. Mistanke om doping misbrugstraffes i overensstemmelse med Antidoping Danmarks regelsæt, og medførerøjeblikkelig bortvisning. Doping accepteres ikke. Såfremt du bliver testet positiv, vil du blive bortvist fra RgF Fitness.Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

NyhederRanders gymnastiske Forening stif­tet den 23. februar 1872 - Copyright © 2017