Hoppepuder


Lejebetingelser

Afhentning/levering:
Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved afhentning/levering. Reklamationer på et senere tidspunkt vil ikke blive godtaget.

I forbindelse med opstilling og brug af det lejede, kan der aldrig rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på græs, fliser, gulve, døre og dørkarme m.v. Dette ansvar påligger udelukkende lejer.

Såfremt udleverings- eller afleveringstidspunkt ikke overholdes, vil det medføre ekstraregning på kr. 350 kr. pr. påbegyndt time.

Det lejede skal tilbageleveres rengjort, tørt og pakket på samme måde som ved levering. Såfremt ompakning er nødvendig vil det medføre en regning på kr. 500 kr. Evt. rengøring/tørring foretages efter regning med en timepris på kr. 350 kr.

Såfremt der er yderligere instruktion ved afhentning/levering, er det lejers ansvar at disse bliver overholdt.

Anvendelse:
Lejer sørger for at det lejede holdes under opsyn af en voksen/myndig person, der sørger for at der ikke opstår tumultagtige scener, anvendes fodtøj eller hænges/ligges på siderne af det lejede. Slik, is, mad og drikkevarer er ikke tilladt på det lejede.

I tilfælde af blæst eller regn skal aktiviteterne indstilles af sikkerhedsmæssige årsager, og der ydes ikke reduktion i prisen.

Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsvarlig fastgjort med pløkker eller lign. Anvendes det lejede på andet underlag end græs, skal der benyttes et tæppeunderlag. Underlag kan lejes af RgF for kr. 216 kr.

Det lejede benyttes af lejers brugere på ejet ansvar. Til arrangementer, hvor det kræves, er der synsbog fra DTI på det lejede. Udlejer har erhvervsansvars- og produktforsikring i Tryg. Lejer opfordres til selv at tegne supplerende forsikring for arrangementets afvikling.

Såfremt der efter afhentning/levering opstår driftsstop, kan lejer ikke kræve reduktion i prisen.

Generelle lejebetingelser:
Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være erstatningspligtig overfor udlejer. Dette gælder også skader i forbindelse med brug af medfølgende trailer.

Såfremt lejer ønsker at annullere en kontrakt efter dens indgåelse er 50 % af lejebeløbet forfalden til betaling hvis der er mindre end 30 dage til lejetidspunktet. Ved annullering mindre end 7 dage før lejetidspunktet, er 75 % af lejebeløbet forfalden til betaling.

Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker m.v. på det lejede. Såfremt dette konstateres, medfører det en ekstraregning på min. kr. 500 kr. til afrensning.

Tivolitilladelse udstedes af politiet:
Det er lejers ansvar, at der foreligger fornødne tilladelser til afvikling af et arrangement, hvor det lejede indgår. Ved alle offentlige arrangementer skal der indhentes en tivolitilladelse fra politiet. Ved henvendelse til Randers Politi er det tilstrækkeligt blot at udfylde tivolitilladelsen med præcis angivelse af den lejedes gendstands nr. Ved arrangementer afholdt i andre politikredse skal der sammen med indsendelsen af tivolitilladelsen til den pågældende politikreds vedlægges bilag på godkendelsesattest samt forsikringspolice. Bilag fås ved henvendelse til RgF. Alle udgifter i forbindelse med dette er udlejer uvedkommende.

Alle priser er ekskl. moms.

 

NyhederRanders gymnastiske Forening stif­tet den 23. februar 1872 - Copyright © 2017